แพทย์แผนไทยกับ การกดจุดไทย-จุดจีน รักษาโรค

แพทย์แผนไทยกับการกดจุดรักษาโรค

ศาสตร์การ กดจุดจีน (Chinese Pressing Points)

     การกดจุดได้ถูกรวบรวมและพัฒนาขึ้น ด้วยการแพทย์ของจีนครั้งแรก ในสมัยราชวงศ์จิ้น 

ประมาณ พ.ศ. 243 จากนั้นการกดจุดจึงได้แพร่หลายเข้าไปสู่ในครัวเรือนของชาวจีนอย่างกว้าง

ขวางในรูปแบบการปฐมพยาบาล การแก้โรคบางโรค โดยใช้การกดจุดรักษาร่วมกับการใช้ยา

สมุนไพร จนปัจจุบันได้มีการนำมาใช้ร่วมกับการรักษาและการใช้ยากับแนวทางแพทย์ตะวันตก

 

  การกดจุดคืออะไร  ( Pressing Points)  

      กดจุด เป็นวิธีการบำบัดรักษา และบรรเทา หรือ แก้อาการ เจ็บป่วยภายในร่างกายของมนุษย์ 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวจีนให้การยอมรับเชื่อถือ และปฏิษัติกันมาหลายพันปี และยังแพร่หลายไปทั่วโลก

ทั้งในเอเชีย ยุโรปและอเมริกา

      การกดจุดมีวิธีการง่ายๆ คือ “การนวดจุดและกดจุด” ต่างๆบนร่างกายโดยใช้นิ้วมือ หรือ

อุปกรณ์ต่างๆที่คิดค้นขึ้นมาช่วยในการกดจุด เช่นใช้การฝั่งเข็มปักลงไปตามจุดต่างๆ, การใช้

ความร้อน, การใช้คลื่นอัลตราโซนิก และแสงเลเซอร์

 

                                              ประโยชน์ของการกดจุด

 

1. ลดความรู้สึกไม่สบายทั้งหลายที่เกิดขึ้น จากความผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกาย เช่น

ความผิดปกติของการทำงาน ของปอด ตับ ม้าม หัวใจ ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ รวมถึงข้อต่อ

กล้ามเนื้อ หรือการหมุนเวียนของระบบเลือดแดง ดำ และน้ำเหลือง เป็นต้น การกดจุดที่ถูก

ต้องสามารถกระตุ้นการทำงานของระบบต่างๆเหล่านั้น ให้กลับมาทำงานได้ปกติหรือดีขึ้น

ตามหน้าที่ของแต่ละอวัยวะ  และจะดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไป หาก แต่ละอวัยวะนั้นๆ มีสารอาหารที่

จำเป็นในการทำงาน ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่ร่างกายต้องการอย่างเพียงพอ เช่น สารอาหาร

จาก ไขมัน โปรตีน คาร์โบรไฮเดรท วิตามินต่างๆ และเกลือแร่

 

2. ลดความเจ็บปวดต่างๆของร่างกาย เพราะเมื่อเกิดอาการเจ็บปวดขึ้น นั้นเป็นสัญญานเตือน

ให้ทราบว่ามีความผิดปกติของร่างกาย เช่น เมื่อมีอาการปวดหัวนานๆ เป็นๆหายๆ ปวดหลัง

เรื้อรังมานาน นั้นอาจเป็นสัญญานของกระดูกสันหลังทับรากประสาทหรือ อาการปวดเข่า ซึ่ง

อาจมาจากอาการไขข้ออักเสบ หรือข้อเข่าเสื่อม หรือ เส้นเอ็นเข่าตึง ฯลฯ

 

3. การป้องกันโรค ในปัจจุบันการแพทย์มักจะเน้นไปที่การรักษาโรค ซึ่งทำให้เกิดความสิ้น

เปลืองอย่างมาก และอาจส่งผลจากการรักษาต่อสุขภาพอย่างมาก การกดจุด เน้นไปที่การ

ป้องกันโรค ก่อนเกิดโรคเมื่อระบบต่างๆของร่างกายกลับเข้าสู่การทำงานปกติ ดังที่กล่าวไว้

ในข้อ1 ข้างต้น โอกาสที่โรคภัยจะคุกคามต่อสุขภาพของเราก็จะน้อยลงอย่างอัตโนมัติ

 

4. การกดจุดช่วยให้ร่างกายกระฉับกระเฉง และเพิ่มสมรรถนะของนักกีฬาหรือผู้ที่ชอบการ

ออกกำลังกายโดยการกดจุดจะทำให้กล้ามเนื้อมีกำลังกล้าแกร่งขึ้น ทนต่อการออกกำลัง

หนักๆได้ อีกทั้งยังทำให้ข้อต่อของกระดูกและกล้ามเนื้อเกิดความคล่องตัวในการขยับ

ปัจจุบันสมาคมการกีฬาของบางประเทศในยุโรป ได้นำการกดจุดไปใช้ให้กับนักกีฬาก่อน

การแข่งขัน ทำให้ได้ผลในการนำชัยชนะมาสู่สโมสรอย่างเห็นได้ชัดในด้านความ

กระฉับกระเฉงนั้นก็มาจากความคล่องตัวของกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อ ของผู้เข้ารับการ

กดจุด อีกทั้งระบบการไหลเวียนของเลือดและลมมีการหมุนเวียนได้อย่างราบรื่น ร่างกายจะ

โปร่งเบา กระฉับกระเฉงอย่างแน่นอน

 

5. การกดจุดสามารถใช้เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของโรคบางอย่างได้อย่างดี เช่น โรค

ลมชัก เท้าแพลง หอบหืด ปวดไส้ติ่ง โรคกระเพาะ อาการเจ็บหน้าอก ปวดฟัน อื่นๆ ก่อนที่จะ

พบแพทย์ ในกรณีที่ห่างไกลแพทย์หรือต้องรอแพทย์เป็นเวลานาน

 

6. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค เนื่องจากการกดจุดแก้อาการ รักษาโรค นั้น

 สามารถใช้แทนการรักษาด้วยการฝั่งเข็ม ซึ่งจะฝั่งเข้าไปในเนื้อเฉพาะจุดเล็กๆ และการนวด

แผนไทยซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ฉะนั้น การกดจุด จึงสามารถเข้าถึงจุดของโรคได้อย่างแม่นยำ

มากกว่าในเวลาอันสั้น และไม่ต้องมีอะไรปักเข้าไปในเนื้อ ก็สามารถรักษาโรคที่เกี่ยวกับ การ

เจ็บปวด อักเสบ เสื่อม พิการเรื้อรังของอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ผลและปลอดภัยได้ผลเป็น

อย่างดี

                                

  

                              การกดจุดไทย-จุดจีน กับ บ้านสุขภาพดี 

 

   การกดจุด โดยวิธีของ “บ้านสุขภาพดี” เป็นวิธีการกดจุดแบบผสมผสานของศาสตร์จีนโบราณ และแนวแผนไทยโบราณ

เข้าด้วยกัน ซึ่งมีผู้ทรงความรู้ได้นำมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆและได้ผลดีอย่างเหลือเชื่อ โดยใช้นิ้วและอุปกรณ์ช่วยในการ

กดจุด ซึ่งจะทำให้สามารถกดจุดได้ ตรงจุด แม่นยำ และ เป็นวงกว้าง สามารถกำจัดการลุกลามของอาการโรค ที่เกี่ยวกับ

ระบบเลือดลม ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและระบบโครงสร้างกระดูกและข้อต่อ อื่นๆ ได้เป็น อย่างดี 

 

    การกดจุดแนวทางของ บ้านสุขภาพดี ยังมีข้อดี อีก คือ ประหยัดพลังงาน และเวลาในการรักษาและแก้อาการของโรค 

อาจารย์จากสมาคมแพทย์จึงได้นำมาประยุกต์ใช้ในการแก้อาการ-รักษาโรค 31โรค ร่วมกับการกดจุด คลายเส้นแนว

แผนไทย ซึ่งสามารถ เห็นผลการรักษาได้เป็นอย่างดี   

 

                                            

                                  

           

 

                 
 
 

                                 การกดจุด- นอกจากการช่วยรักษา-แก้อาการ 31 โรค แล้ว 

ยังสามารถช่วยรักษาและบรรเทาโรคอื่นๆได้ผลดีอีกด้วย เช่น

โรคกระเพาะ ,โรคนอนไม่หลับ ,ประสาทหลอน,เชื่องซึม, ท้องผูก, ไม่มีแรงปัสสาวะ ,โรคไต ,

โรคตับ, โรคหัวใจ,ปวดฟัน, ปวดประจำเดือน, หนาวสั่น, อาการหวัด, ไซนัส, โรคหอบ, 

โรคความดันโลหิตสูง-ต่ำ, โรคอ้วน-ผอม, เสริมพลังสู้ชาย และ อื่นๆ

 

 

 หากท่านไปรักษาหลายที่แล้วไม่หาย ลองมาที่สมาคมแพทย์ฯ มีนบุรี นะครับ 

รับรองท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน..

 

 

 

ให้บริการ นวด-กดจุด-แก้อาการ-รักษาโรค โดยอาจารย์แพทย์แผนไทย-จีน 

ฟรีปรึกษาด้านสุขภาพ 091-0723748 เวลา 10.00-19.00 น. ทุกวันด้วยบ้านสุขภาพดี แพทย์แผนไทย มีนบุรี 

เปิดรักษา-แก้อาการ เปิดทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ เวลา 10.00-19.00น กรุณาโทรนัดคิวด้วยนะครับ เพื่อความสะดวกของท่าน  

   เพื่มไลน์เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 

สาระน่ารู้อื่นๆ 

 

                                                   สมุนไพรกับแพทย์แผนไทย 

 

 

 

จากผลการวิจัยในเรื่องการเผาผลาญในร่างกาย พบว่าการดื่มสมุนไพรเจียวกู้หลาน มีสารที่ช่วยให้การเผาผลาญสารอาหารในระบบการย่อยของร่างกายที่ดีและเร็วขึ้น ซึ่งขบวนการเผาผลาญนี้จะช่วย ลดน้ำตาล ความดัน คอเลสเตอรอล ลงอย่าเห็นได้ชัดและยังช่วยให้ระบบการทำงานของหัวใจ ตับ ปอด กระเพาะ และลำไส้ สมบูรณ์มากขึ้น  และยังพบอีกว่า เมื่อผู้ที่ดื่มเจียวกู้หลานอยู่แล้ว มารับการรักษาด้วยการนวด กดจุด คลายระบบกล้ามเนื้อ ซึ่งการนวดถือได้ว่าเป็น วิธีการหนึ่งที่ช่วยเร่งขบวนการเผาผลาญในร่างกาย เพื่อทำให้เลือดและลมปราณหมุนเวียนดี  ทั้งสองขบวนการกลับเพิ่มประสิทธิการสันดาปและเผาผลาญในร่างกายทั้งระบบได้ดีสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้น แม้แต่โรคที่อันตราย เช่นมะเร็ง ก็สามารถป้องกันได้ จึงสามารถพูดได้ว่า การนวด กดจุด ช่วยเร่งและกระตุ้นสรรพคุณที่อยู่ในเจียวกู้หลานให้ส่งผลปกป้องและรักษาโรคได้เร็วกว่าปกติยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

                                             

                                                          เจียวกู่หลาน หรือ ปัญจขันธ์ 5

Jiaogulan (Gynostemma pentaphylum)

      สมุนไพรดีเด่น จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ประจำปี พ.ศ.2548)

 มีสาร Gypennosides ถึง 82 ชนิด โครงสร้างคล้ายกับสาร Ginsenosides ที่พบในโสมซึ่งในโสมพบเพียง 28 ชนิด

   

             เจียวกู่หลาน มีสรรพคุณ มีประโยขน์ต่อร่างกาย จนเป็นที่รู้จักของชาวเอเชียเรา

                 โดยเฉพาะชาวจีนขนานนามเจียวกู่หลานว่า เซียนเถา คือ สมุนไพรอมตะ

                                               

      เจียวกู่หลาน มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ  เช่น เบญจขันธ์ ปัญจขันธ์ เจียวกู่หลาน อมาซาซูรู โสมห้าใบ ชาสตูล เซียนเฉ่า เจียวกู่หลาน หรือ GYNOSTEMMA PEENTA- PHYLLUM MAKINO อยู่ในวงศ์ CUCURBITACEAE มีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีน เป็นไม้เถาเลื้อย ลำต้นกลมสีเขียว แตกกิ่งก้านทอดเลื้อยตามหน้าดินหรือไต่พาดพันต้นไม้อื่น มีรากหรือมือเกาะเป็นเส้นตามโคนก้านใบแล้วจะฝังลงดินแผ่กระจายไปเรื่อยๆ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ มีใบย่อย 5 ใบ ขนาดไม่เท่ากัน เป็นรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนสอบ ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย สีเขียวเข้ม ดอกเป็นสีแดงขนาดเล็ก ออกเป็นดอกเดี่ยวๆหรือเป็นช่อกระจุก 2-3 ดอก ออกที่ปลายยอด มีกลีบดอก 4 กลีบ ดอกจะออกเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่ ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำต้น 

    จากการรวบรวมรายงานการวิจัยตลอดจนเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเจียวกู่หลาน ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2550 พบว่ามีมากกว่า 1,000 รายการ งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นงาน วิจัยเกี่ยวกับ สรรพคุณเคมี ความปลอดภัยดังนั้น เจียวกู่หลานจึงเป็นพืชที่น่าสนใจของหลายๆ สำนักการวิจัยที่ต้องการนำคุณสมบัติ พฤกษเคมีที่มีคุณค่า และความปลอดภัยต่อมนุษย์ มาบำบัด และป้องกันยับยั้งอาการเจ็บป่วย ซึ่งยาเคมีในปัจจุบันยังให้ผลข้างเคียงและตกค้างในร่างกายของมนุษย์

    รายงานการวิจัย เจียวกู่หลานมีคุณสมบัติทางสมุนไพรว่า ช่วยป้องกันโรคได้หลากหลายชนิด

   สารซาโปนินในเจียวกู่หลานมีความสำคัญต่อผู้ป่วยโรคตับอักเสบและโรคเบาหวานอย่างมาก โดยมีข้อยืนยันทางเภสัชวิทยาว่า สารซาโปนินที่มีอยู่ในเจียวกู่หลานจะไปกระตุ้นสร้างอินซูลินจากตับอ่อน จึงช่วยลดน้ำตาล ในกระแสเลือด  สารอื่นๆในเจียวกู่หลาน อาทิเช่นสาร Gynpenosides ซึ่งเป็นสารประเภท Saponins คล้ายกับ Panaxosides และGinsenosides ที่พบในโสม (Panax Ginseng) มีคุณสมบัติที่คล้ายสารในโสม แต่มีมากกว่าโสม 3-4 เท่า ซึ่งสารเหล่านี้ ไม่พบในชา พวกชา อู่หลง และ ชาใบหม่อน

  สรรพคุณสมุนไพรเจียวกู่หลาน - มีคุณสมบัติ ช่วยลดน้ำตาล ในกระแสเลือด / ช่วยบำรุงร่างกาย เพิ่มความแข็งแกร่งให้เซลล์ / ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งการของสมอง สร้างเซลล์สมองทำให้ความจำดี /ช่วยผู้ที่มีปัญหาการนอนไม่หลับ / ช่วยลดความดันโลหิตสูง / ลดคลอเลสเตอรอล ฟอสฟอไลปิดกรดไขมันอิสระ / ช่วยยืดอายุเซลล์ ช่วยลดอาการปวดหัวข้างเดียวไมเกร็น / กระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือขาว / ช่วยลดอาการภูมิแพ้ แพ้อากาศ/ ป้องกันมะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยฟื้นฟูความหนุ่มสาวชะลอความแก่

ในชนบทบนดอยสูงของภาคเหนือ มีการใช้เจียวกู่หลานทั้งต้น เป็นยาแก้อักเสบ แก้ไอ ขับเสมหะแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง พอกรักษากระดูก และอาการปวดกระดูกใช้บำรุงร่างกาย ใช้เป็นอาหาร และใช้เป็นสมุนไพรตกแต่งรสชาติอาหาร การรับประทานเจียวกู่หลาน ปลอดภัย ไม่มีค่าของความเป็นพิษต่อผู้บริโภค (NO TOXIC)

 

การผลิตเจียงกู้หลาน มี 2 วิธี 

 

 วิธีที่1 กรรมวิธีผลิตแบบธรรมชาติ จะไม่สูญเสียสารคุณประโยชน์ในดอก ราก ใบ ลำต้นทั้งหมดแต่อาจต้องระวังเรื่องฝุ่นเจือปนจึงควรเลือกโรงงานผลิตที่ถูกสุขลักษณะ

 วิธีที่2 กรรมวิธีผลิตแบบทางเคมี จะได้ลักษณะเหมือนชาคุณภาพและน่ารับประทาน ไม่ฝุ่นป่น แต่อาจสูญเสียสารคุณประโยชน์ไปบ้างและมีสารเคมีมาเกี่ยวข้องในกรรมวิธีการผลิต

 

 ข่าวไทยรัฐ

 "เจียวกู่หลาน" สรรพคุณสุดยอด - โดย นายเกษตร  เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

 เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว มีโอกาสได้รู้จักกับ “เจียวกู่หลาน” หรือภาษาไทยเรียกว่า “ปัญจขันธ์”เป็นครั้งแรก โดยทาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้ตั้งสำนักงานส่งเสริมพัฒนาพืชสมุนไพร พืชธัญญาหารขึ้น และให้ดูแลสวนป่าสันกำแพง ซึ่งตั้งอยู่ในป่าสงวนขุนแม่ทา ต.แม่ทาเหนือ กิ่ง อ.แม่ออน จ .เชียงใหม่ โดย อ.อ.ป. มีนโยบายให้สวนป่าแห่งนี้เป็นฐานการศึกษาวิจัยเผยแพร่ในด้านสมุนไพร ภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น การปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสมุนไพรแก่บุคคลทั่วไป ฉะนั้นสวนป่าหลวงสันกำแพงจึงเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้สมุนไพรชนิดต่าง ๆ มาปลูกไว้มากมาย มีทั้งสวนสมุนไพรแปลงวิจัยสมุนไพร แปลงทดลอง การปลูกสมุนไพรโรงแปรรูปสมุนไพรเบื้องต้น แปลงสาธิต การเกษตรพอเพียง แปลงปลูกพืชผักพื้นบ้าน อันมีเจียวกู่หลานเป็นพืชที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกเพื่อวิจัยด้วย

เจียวกู่หลานชื่อภาษาอังกฤษคือ Miracle grass, Southern ginseng หรือ 5-Leaf ginseng ข้อมูลจาก สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่ามีสารที่มีฤทธิ์ในการเป็น สารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้นอนหลับลดระดับไขมันในเลือดเสริมระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น โดยปัญจขันธ์เป็นพืชล้มลุกชนิดเถา เลื้อยขนานกับพื้นดิน รากงอกออกจากข้อเป็นประเภทแตง น้ำเต้า มีใบ 3-5 ใบ ด้านบนและด้านล่างใบมีขนอ่อนสีขาวปกคลุมส่วนที่นำมาใช้คือส่วนเหนือดินของพืชที่มีอายุ 4-5 เดือนขึ้นไป

 

ผู้อ่าน ที่เพิ่งมาเป็นสมาชิกไทยรัฐจำนวนไม่น้อยอยากทราบว่า "เจียวกู่หลาน" มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง เนื่องจากตอนที่ผมเคยแนะนำในคอลัมน์ไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ปี 42 ไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่ง ในตอนนั้นใช้ชื่อว่า "เจียวกู่หลัน" ตามที่ผู้ขายบอก พร้อมบรรยายสรรพคุณอย่างละเอียด ได้รับความนิยมปลูกกันอย่างกว้างขวาง และมีการแปรรูปเป็นชาชงดื่ม ทำแพ็กเกจสวยงามขายดิบขายดีมีคนซื้อไปชงดื่มแพร่หลาย มีทั้งนำเข้าจากประเทศจีนและผลิตในประเทศไทยด้วย

สรรพคุณ ทั้งต้นตั้งแต่ยอดถึงรากมีส่วนประกอบสำคัญเท่ากับโสมถึง 6 ชนิดรวมกัน ช่วยเสริมสร้างพลัง ช่วยรักษาโรคเฉียบพลันและร้ายแรงของคนวัยกลางคนจนถึงวัยชรา เช่น โรคเส้นเลือดใหญ่อุดตัน ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตต่ำ เบาหวาน หอบหืด และโรคมะเร็ง นอกจากนั้นยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เข้มแข็ง มีพลัง ทำให้ร่างกายมีความต้านทานโรค ระบาดได้ และรู้สึกกระชุ่มกระชวย "ฟื้นความหนุ่มสาว" กลับคืนมาอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง ซึ่งผลการศึกษาวิจัยช่วยให้นอนหลับดี ต้านอนุมูลอิสระ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ลดระดับไขมันในเลือด เสริมระบบภูมิคุ้มกันยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือด และลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีมากครับ.

 

 ขายปลีกและส่ง สมุนไพรเจียวกู้หลานแท้  โดยบ้านสุขภาพดี รับประกัน ซองละ 150 บาทเ่ท่านั้น ถูกและดีมีจริง!!!

 ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้งร้าน
 
ที่ตั้ง :  30/7 ซอยเสรีไทย68,ถนนเสรีไทย,มีนบุรี
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  10510
ประเทศ :  ไทย
   
   
โทรศัพท์มือถือ :  091-072-3748
อีเมล :  thaimassage_l@outlook.com
เว็บไซต์ :  http://www.thaimassagelearn.com
แผนที่ :  -

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 157,926